Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gbúr Ján (100%)
Názov:Komunikačné aspekty vnútroliterárneho prekladu
Zdroj:Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Literárnovedný zborník 8
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1991
Lokácia:S. 213-223
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna: V labyrinte vzťahov. Prešov : FF PU, 2000. S. 89. ISBN 80-8068-011-6.