Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šimon František (100%)
Názov:Paracelsus a lekárska terminológia
Zdroj:Farmakoterapeutické zprávy
Lokácia:Roč. 33 (1987), s. 337-339
Ohlas:[4] OZÁBALOVÁ, Ľ.: Paracelsus alebo Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. In: Farmaceutický obzor, roč. 68, 1999, č. 5, s. 122.
Ohlas:[4] OZÁBALOVÁ, Ľudmila: Paracelsus - lekár a zakladateľ iatrochémie. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. 18. Bratislava : Historický ústav SAV, 2000. S. 118.