Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (100%)
Názov:Pleuroxus denticulatus (Crustacea, Branchiopoda), a new species for Slovakia and the Danube river system
Zdroj:Biológia (Bratislava)
Lokácia:Roč. 52 (1997), s. 614
ISSN:0006-3088
Ohlas:[4] ILLYOVÁ, Marta: Kôrovce (crustacea) litorálneho planktónu niektorých ramien inundácie Dunaja (r. km 1841-1804). In: Folia faunistica Slovaca, 1998, 3, s. 27.