Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Vyučovanie telesnej výchovy v nových spoločenských podmienkach
Zdroj:Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Lokácia:Roč. 34, č. 1 (1994), s. 51-52
ISSN:1335-2245
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Mária: Pohybová výkonnosť žiakov okresu Vranov nad Topľou. In: Zborník referátov z VI. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 3. mája 2000 na FTVŠ UK v Bratislave. Bratislava : UK, 2000. S. 15.