Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kandráčová Viktória (100%)
Názov:Náčrt geografických charakteristík dopravy a ich aplikácia na príklade okresu Prešov
Zdroj:Současný stav a perspektivy dopravní geografie : sborník ze semináře
Vydavateľské údaje:Brno : ČSAV, 1988
Lokácia:S. 118-129
Ohlas:[4] POPJAKOVÁ, Dagmar: Pozícia regiónu Šariša v rámci socioekonomického systému Slovenska. In: Faktory vývoja sociálnej úrovne regiónov. Košice : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2000. S. 65.