Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horák Karol (100%)
Názov:Päť hier
Ohlas:[4] Palkovič, P.: The dramatist Karol Horák. In: Slovak Theatre. Bratislava : Národné divadelné centrum, 1997. s. 18.