Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Imrichová Mária (100%)
Názov:Mená koní v žrebčinci vo Veľkom Šariši
Zdroj:12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola", Prešov 25.-26. októbra 1990 : zborník referátov
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 307-309
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Onomastický výskum na Pedagogickej fakulte v Prešove. In Slovo o slove [6] : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra slovenskeého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2000, s. 13. ISBN 80-88885-87-6.