Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:České kontaktové javy v slovenskom individuálnom vyjadrovaní
Zdroj:Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918-1938 : (literatúra, jazyk, história, pedagogika)
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 1991
Lokácia:S. 225-239
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira: Slovenčina a čeština dnes. Kontakt či konflikt. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava : Veda, 1999. S. 93.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira: Čeština na Slovensku - pokračovanie príbehu. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 198.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira. Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 338. ISBN 978-80-224-1060-1.