Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Macura Dušan (100%)
Názov:Názornosť a vyučovanie vzorcov v matematike
Zdroj:Matematika a fyzika ve škole
Lokácia:Roč. 19, č. 8 (1987)
ISSN:0323-1690
Ohlas:[4] MACUROVÁ, Anna: Rovnice 1. Prešov : Metodické centrum, 1999.