Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Papsonová Mária (100%)
Názov:Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach z diachrónneho aspektu
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 41 (1990), s. 145-159
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] RIPKA, Ivor: Odraz slovensko-nemeckých kontaktov v nárečovej lexike. In: Philologica. 1998, 49, s. 49.