Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (50%)
Autor:Sabol Ján (50%)
Názov:Úvodom
Zdroj:Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1969
Lokácia:S. 3-4
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav: Dve výročia Štefana Tóbika. In: Slovenská reč. 1999, 64, č. 5, s. 261, 266.
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav: Štefan Tóbik. In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis : Miscellanea Anno 1999, 7, 2000, s. 244.