Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Samo Mazúr šesťdesiatročný
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 39 (1974), s. 171-172
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav: Na deväťdesiatku Sama Mazúra. In: Slovenská reč. 1999, 64, č. 4, s. 234.