Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Sociálna práca a ľudské práva : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Ľudské práva v sociálnej praxi - dospelý ako subjekt a objekt sociálnej práce", Prešov, 13.-14. 11. 1996
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 1997
Rozsah:247 s.
ISBN:80-88885-07-8
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPh UP 2/84
Ohlas:[6] Macháček, L.: Sociálna práca a ľudské práva. In: Sociológia. 1997, 29, č. 5.. s. 652-654.
Ohlas:[6] Macháček, L.: O otázkach rozvoja sociálnej práce. In: Mládež a spoločnosť. 1997, 3, č. 3.. s. 73-75.
Ohlas:[4] Macháček, L.: . In: Práca s mládežou v systéme prípravy slovenských občanov na európske občianstvo (1989-1998). Bratislava : [s.n.], 1998. s. 172.
Ohlas:[4] HATÁR, Ctibor. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca. 1. vyd. . Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2006, s. 146.
Ohlas:[3] HATÁR, Ctibor. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca : teoretické, profesijné a vzťahové reflexie. Praha : Educa Service a Česká andragogická společnost, 2009, s. 138. ISBN 978-80-87306-01-7.