Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Správa o priebehu a výsledkoch realizácie projektu alternatívneho vzdelávania na 1. stupni ZŠ v školskom roku 1996/97 v okrese Prešov a Sabinov
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 1997
Ohlas:[4] HRUBIŠKOVÁ, Helena: Alternatívne koncepcie vyučovania na 1. stupni ZŠ na Slovensku. In: Predškolská výchova. 1999/2000, 54, č. 2, s. 5.