Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Možnosti využitia prognózy dynamiky výkonnosti pri riadení tréningového procesu v plávaní
Zdroj:Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Lokácia:Roč. 1, No. 3 (1991), s. 26-30
ISSN:1335-2245
Ohlas:[4] GLESK, P. - MERICA, M.: Efficiency of children's basic swimming training. In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Bratislava : MtF STU, 1999. S. 324.
Ohlas:[3] TILINGER, Pavel. Prognozování vývoj výkonnosti ve sportu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 166.