Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Prognózovanie v systéme výberu a prípravy športovcov
Zdroj:CO-MAT-TECH `97 : 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava, 14.-15. októbra 1997
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1997
Lokácia:S. 341-345
ISBN:80-227-0979-4
Ohlas:[4] GLESK, P. - MERICA, M.: Inovácia obsahu výučby telesnej výchovy na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. In: Telesná výchova na vysokých školách v nových spoločenských podmienkach. Bratislava : FF UK, 1999. S. 85.