Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Roháč Ján (50%)
Autor:Kuzmišin Peter (50%)
Názov:Ľudské zdroje a zamestnanosť : (uplatňovanie legislatívnych a manažérskych prístupov v praxi)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1997
Rozsah:224 s.
Ohlas:[4] KUZMIŠIN, Peter: Vplyv makroekonomického prostredia na podnikateľské aktivity mikrosféry. In: Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia. Prešov : ManaCon, 1999. S. 125.
Ohlas:[3] KUZMIŠIN, Peter: Podnik a podnikanie v trhovom prostredí. Ostrava : Ethics, 2000. S. 404. ISBN 80-902713-0-8.