Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Závislosť ľahkoatletickej výkonnosti na antropometrických rozmeroch u novoprijatých poslucháčov telesnej výchovy
Zdroj:Teorie a praxe tělesné výchovy
Lokácia:Roč. 19, č. 2 (1971), s. 83-90
ISSN:0040-358X
Ohlas:[4] MICHÁLEK, Josef: Vztah somatických charakteristik a testů motorické výkonnosti k vybraným atletickým disciplinám. In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. S. 46.
Ohlas:[4] MICHÁLEK, Josef - VILÍMOVÁ, Vlasta - SEBERA, Martin - LUŽA, Jiří - KOTYZA, Petr: Porovnání motorické výkonnosti a somatického rozvoje studentů 1. ročníku FSPS k populační normě. In: Problémy súčasnej atletiky. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. S. 33.