Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Coordination skills in pupils between the ages 11-14 in Prešov
Zdroj:Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Lokácia:Roč. 4, No. 1 (1994), s. 15-17
ISSN:1335-2245
Ohlas:[4] ŠIMONEK, Jaromír - HALMOVÁ, Nora: Dynamika zmien úrovne koordinačných schopností detí od 10 do 17 rokov v Nitrianskom kraji. In: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Prešov : PU, 1999. S. 111.
Ohlas:[4] ŠIMONEK, Jaromír ml.: Model rozvoja koordinačných schopností v dlhodobej športovej príprave v športových hrách. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. S. 160. ISBN 80-89075-03-7.
Ohlas:[4] KASA, Július. Diagnostika pohybových predpokladov v športe. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2003, s. 81.