Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Stav a vývinové tendencie vedecko-fantastickej prózy pre mládež
Zdroj:Zlatý máj : časopis o dětské literatuře a umění
Lokácia:Roč. 31, č. 5 (1987), s. 270-277
ISSN:0044-4871
Ohlas:[4] JENČÍKOVÁ, Eva: K žánrovo-textovým "súhram" a "protihrám" v tvorbe Alty Vášovej. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 1999. S. 104.