Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Mačurová Ľudmila (50%)
Autor:Brtková Mirianna (50%)
Názov:Školské zdravotníctvo pre študentov 1. ročníka 1.-4.
Vydavateľské údaje:Košice : UPJŠ, 1990
Rozsah:213 s.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: O zdraví. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 86. ISBN 80-88722-45-4.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu a pohyb. Prešov : FHPV PU, 2000. S. 115. ISBN 80-8885-89-2.
Ohlas:[4] MODRÁK, Michal. Experimentálny vstup do edukačného procesu výučby plávania v zdravotnej telesnej výchove. In Medzinárodná konferencia Školy podporujúce zdravie : 29. september - 1. október 2004, Vysoké Tatry (Kúpele Nový Smokovec). Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2004, s. 209.