Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (50%)
Autor:Jergelová H. (50%)
Názov:Úloha rodiny v prenose hodnôt telesnej kultúry na deti mladšieho školského veku
Zdroj:Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Lokácia:Roč. 1, no. 2 (1991), s. 25-29
ISSN:1335-2245
Ohlas:[4] ŠTIMOVÁ, Elena: Vzťah telovýchovnej a športovej činnosti detí predškolského veku a rodičov. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe". Prešov : PU, 1999. S. 138.
Ohlas:[4] ZUSKOVÁ, Klaudia: Športovanie rodín ako špecifická oblasť športu pre všetkých, význam a stratégia úspešnosti. In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. S. 228.
Ohlas:[4] Športové záujmy žiakov a učiteľov 1.stupňa základných škôl a ich somatická a funkčná charakteristika. 1. vyd. Banská Bystrica : PF UMB, [2003], s. 107.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Perspektíva realizácie telesnej výchovy v materskej škole. In Telesná výchova a šport, zdravie, pohyb : zborník referátov z 2. ročníka konferencie učiteľov telesnej výchovy, usporiadaného Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava, a.p. v Prešove, Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove, Fakultou zdravotníctva PU v Prešove : Prešov, 25. apríl 2008. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované pracovisko Prešov, 2008, s. 193. ISBN 978-80-8045-515-6.