Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Popjaková Dagmar (50%)
Autor:Madziková Alena (50%)
Názov:Možnosti rozvoja cestovného ruchu na území slovenskej časti Karpatského euroregiónu
Zdroj:Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 2 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Regionálne štruktúry a ich valorizácia z aspektov turizmu, Prešov, 6. október 1995
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 1997
Lokácia:S. 259-269
ISBN:80-88882-00-1
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva. Prešovský kraj. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. 1999, roč. 7, č. 2, s. 61.
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva. Košický kraj. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. 2000, roč. 8, č. 2, s. 62.
Ohlas:[4] MICHAELI, E., MATLOVIČ, R., IŠTOK, R. et al. Regionálny rozvoj pre geografov. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 394. ISBN 978-80-555-0065-2.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., NADZON, V. Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Tokajské obce. In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2013 [cit. 2014-05-07], č. 2, s. 68. Dostupný na internete <http://universum-eu.sk/mladaveda/casopisy/02_flip/index.html>
Ohlas:[3] MITRÍKOVÁ, J., ROSIČ, M., KOVAĽ, M. et al. Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v národnom parku Slovenský raj. In Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie : sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference [CD-ROM]. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. ISBN 978-80-87300-43-5.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., ŠVORC, B. Geografická analýza vybraných zložiek krajiny (prípadová štúdia mesta Prešov). In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2014 [it. 2015-06-10], roč. 2, č. 1, špec. vyd. s. 10. Dostupný na internete <http://www.mladaveda.sk/casopisy/03/03_2014_01.pdf>