Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Sto rokov od založenia Ústavu pre výchovu detských opatrovateliek v Prešove
Zdroj:Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie
Lokácia:Roč. 45, č. 1-2 (1994), s. 86-89
ISSN:1335-1982
Ohlas:[4] TRUBÍNIOVÁ, Valentína: Korene vzdelávania učiteľov materských škôl na Slovensku. In: Predškolská výchova. 1998/99, 53, č. 3, s. 25.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov : Privatpress, 2002. S. 141. ISBN 80-968608-2-8.
Ohlas:[4] TOKÁROVÁ, Anna. Vzdelanie žien na Slovensku : spoločenské bariéry a stimuly v historickom priereze. Prešov : Akcent print, 2007, s. 166.