Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Valcerová Anna (100%)
Názov:Zamborov preklad Cvetajevovej a básnocký preklad na Slovensku po roku 1945
Zdroj:Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru
Lokácia:Roč. 24, č. 3 (1988), s. 165-169
ISSN:0231-6269
Ohlas:[4] Maliti, E.: Sovietsky mnoholiterárny fenomén - zrkadlenia v priestore. In: Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku : zv. 4. Ruská literatúra. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1998. s. 109, 110, 121, 122, 127, 128.
Ohlas:[4] KUSÁ, Mária. Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2005, s. 90.