Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Používanie vokalizovaných predložiek vo a ku v spisovnej slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 31, č. 5 (1966), s. 270-277
Ohlas:[4] Nilsson, M.: Podmienky vokalizácie predložiek v češtine a slovenčine. In: Varia VII. 1998, [7].. s. 212.