Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Combinations of Two Non-Sonorous Consonants in Literary Slovak
Ohlas:[4] Pilecky, M.: Poznámky o nacvičovaní slovenskej spisovnej výslovnosti z interlingválneho hľadiska. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998/99, 45, č. 1-2.. s. 19.