Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Látka, téma, problém, tvar : (náčrt teoretických a terminologických východísk)
Zdroj:Realizácie textu. 4
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 1997
Lokácia:S. 5-12
ISBN:80-85515-45-8
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Problém a tvar v Šikulovej próze pre mládež. In: ČERVEŇÁK, Andrej: Život a dielo Vincenta Šikulu. Spolok slovenských spisovateľov : Nitra, 1998. S. 109-115. - ISBN 80-8061-017-7.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Problém a tvar v Šikulovej próze pre mládež. In: ČERVEŇÁK, Andrej: Život a dielo Vincenta Šikulu. Spolok slovenských spisovateľov : Nitra, 1998. S. 109-115. - ISBN 80-8061-017-7.
Ohlas:[4] RUŠČÁK, František: Znaková štruktúra textu. In: Literatúra pre deti a mládež v procese I. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 1998. S. 103.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. Prešov : Náuka, 1999. S. 121. ISBN 80-967602-7-0.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Z terminologických otázok výskumu kompozície umeleckej prózy. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000. S. 503.
Ohlas:[7] SOUČKOVÁ, Marta. Proza o i w przestrzeni. In Tradycja i historia regionów we wspólczesnej literaturze polskiej i slowackiej : materialy z konferencji - Krosno, 7 wrzesnia 2005. Krosno : Krosnienska Biblioteka Publiczna, 2005, S. 76-88.