Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kubáni Viliam (50%)
Autor:Končeková Ľuba (50%)
Názov:Všeobecná a vývinová psychológia
Vydavateľské údaje:Košice : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1991
ISBN:80-7097-140-1
Ohlas:[4] DARÁK, Milan et al.: Základy pedagogiky.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica: Záujmové preferencie detí mladšieho školského veku. In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava : Iuventa, 2000. S. 154.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba. Patopsychológia. 1. vyd. Prešov : LANA, 2004, s. 61.