Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Formovanie pohybového profilu študentov telesnej výchovy
Zdroj:Tréner
Lokácia:33, č. 4 (1989), s. 237-241
Ohlas:[4] Merica, M.: Telesná zdatnosť študentov 2. ročníka MtF STU v Trnave. In: Zborník prác z odborného seminára Pohybové predpoklady študentov univerzít a VŠ v SR. Trnava : MfT STU, 1997. s. 23.
Ohlas:[4] MERICA, M.: Skúsenosti z výučby základného plávania a odporúčania pre prax. In: Zborník Telesná výchova a šport na základných a stredných školách v SR. Trnava : MTF STU, 1999. S. 48.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf - ORÍŠEK, Ľubomír: Stav telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov PF PU v Prešove. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : PF PU, 2000. S. 336.