Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (33%)
Autor:Slančová Daniela (33%)
Autor:Sokolová Miloslava (33%)
Názov:Kultúra hovoreného prejavu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1990
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Od ortofónie ku komunikácii. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. Roč. 44, č. 7-8 (1998), s. 223-229. - ISSN 1335-2040.