Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Birčák Ján (100%)
Názov:Humor vo vyučovaní fyziky
Ohlas:[4] ŠEBEŇ, Vladimír et al.: Motivácia činnosti žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ. In: Acta Didactica 2. 2 (1998), s. 71-76. - ISBN 80-8050-203-X.