Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Koščo Ján (100%)
Názov:Vybrané faktory ovplyvňujúce zmeny abundancie a biomasy rýb v hydromelioračných kanáloch povodia Ondavy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Sekcia SZS SAV a ČSVTS ÚHR, 1990
Rozsah:S. 42-46
Edícia:Zborník referátov z konferencie
Ohlas:[4] MIŽURA, J.: Vybrané reprodukčné charakteristiky šťuky severnej (Esox lucius L. 1758) v hydromelioračných kanáloch pri Hrani (povodie Ondavy). In: Natura Carpatica. 39 (1998), s. 321-326.
Ohlas:[4] TEREK, Jozef: Štruktúra a funkcia biotických zložiek hydromelioračných kanálov oblasti Hrane, Východoslovenská nížina. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 102.