Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Koščo Ján (100%)
Názov:Vek a rast lopatky dúhovej (Rho deus sericeus amarus Bloch, 1783) v melioračných kanáloch povodia Ondavy pri Hrani
Zdroj:Biológia (Bratislava)
Lokácia:Roč. 48, č. 10 (1988), s. 927-934
ISSN:0006-3088
Ohlas:[4] MIŽURA, J.: Vybrané reprodukčné charakteristiky šťuky severnej (Esox lucius L. 1758) v hydromelioračných kanáloch pri Hrani (povodie Ondavy). In: Natura Carpatica. 39 (1998), s. 321-326.
Ohlas:[4] TEREK, Jozef: Štruktúra a funkcia biotických zložiek hydromelioračných kanálov oblasti Hrane, Východoslovenská nížina. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 102.
Ohlas:[3] HARKA, Ákos: A szivárványos ökle [Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)] növekedése és produkciója a Tisza-tóban. In Állattani közlemények, 2003, 88, 1, p. 48.
Ohlas:[3] PRZYBYLSKI, Miroslaw - GARCÍA-BERTHOU, Emili. Age and growth of European bitterling (Rhodeus sericeus) in the Wieprz-Krzna Canal, Poland. In International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology, 2004, vol. 4, no. 2, p. 213.