Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Pohľad učiteľov na umeleckú knižnú ilustráciu
Zdroj:Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie
Lokácia:Roč. 43, č. 9 (1991), s. 657-669
ISSN:1335-1982
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter. Pedagogická revue v rokoch 1990-1998. In Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie. 1999, roč. 51, č. 1, s. 88.
Ohlas:[4] BILANČÍKOVÁ, Tatiana. osobitosti kontextov detskej recepcie ilustrácií - kvalitatívna analýza. In Sociálne a politické analýzy : interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické a metodologické otázky [online], ISSN 1337-555. 2009 [cit. 2013-08-05], roč. 3, č. 1, s. 450. Dostupný na internete <http://sapa.ff.upjs.sk/casopisy/38-casopis-archiv-do-2012/14-2009/16-c-1.html>