Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kovalčíková Iveta (80%)
Autor:Bekéniová Ľubica (20%)
Názov:Škola plná zážitkov 2 : globálna námetová hra Červená čiapočka
Vydavateľské údaje:Prešov : Forte, 1996
Rozsah:73 s.
ISBN:80-967562-0-6
Ohlas:[4] BEKÉNIOVÁ, Ľubica et al.: Globálna námetová hra - Anna Kareninová. Prešov : Metodické centrum, 1998. ISBN 80-8045-114-1.
Ohlas:[4] ZAHATŇANSKÁ, Mária: Zážitkové metódy v práci pedagóga. Prešov : Metodické centrum, 1999.
Ohlas:[4] PETRASOVÁ, Alica: Vývoj učenia o prírode a spoločnosti v obsahu a cieľoch vzdelávania. In: Humanizácia vzdelávania na I. stupni základnej školy. Prešov : ManaCon, 1999. S. 253.
Ohlas:[4] ROCHLITZOVÁ, Katarína. Zlatá priadka : projekt s využitím metód dramatickej výchovy. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2003, s. 22.
Ohlas:[4] KANCÍR, Ján - MADZIKOVÁ, Alena. Didaktika vlastivedy. Prešov : Universum, 2003, s. 161.
Ohlas:[4] MAJZLANOVÁ, Katarína. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava : Iris, 2004, s. 191.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. K typologizácii metód vyučovanie materinského jazyka. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 227.
Ohlas:[3] PORTIK, Milan. Tvorivý učiteľ verzus tvorivý žiak. In Wspieranie dzieciecej kreatywnosci. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza szkola w Nowym Saczu, 2006, s. 64. ISBN 83-60822-01-8.
Ohlas:[3] KANCÍR, Ján. Edukačné programy rozvoja kreativity a niektoré problémy experimentálneho overovania ich účinnosti. In Wspieranie dzieciecej kreatywnosci. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza szkola zawodowa w Nowym Saczu, 2006, s. 23. ISBN 83-60822-01-8.