Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Csanády Alexander (25%)
Autor:Mošanský Ladislav (25%)
Autor:Hýbelová Michaela (25%)
Autor:Pavelková Petra (25%)
Názov:Morphometric variability of Apodemus uralensis in Slovakia (Rodentia: Muridae)
Zdroj:Lynx (Praha)
Lokácia:Roč. 45. - Praha : Národní muzeum v Praze, (2014), s. 5-14
ISSN:0024-7774
Ohlas:[1] JUŠKAITIS, R., BALČIAUSKAS, L., ALEJUNAS, P. Distribution, habitats and abundance of the herb field mouse (Apodemus uralensis) in Lithuania. In Biologia (Poland), ISSN 0006-3088. 2016, vol. 71, no. 8, s. 960-965.
Ohlas:[1] BALČIAUSKAS, L., BALČIAUSKIENE, L., JUŠKAITIS, R. Body size and craniometry of the herb field mouse from Lithuania in the context of species range. In Biologia (Poland), ISSN 0006-3088. 2018, vol. 73, no. 4, s. 351-359.
Ohlas:[3] BARKASZI, Zoltán. Sibling mice species of the genus Sylvaemus Ognev, 1924 (Mammalia, Rodentia) in the Ukrainian Carpathians. In The journal of V.N. Karazin Kharkiv National university. : series "Biology", ISSN 2220-9697. 2018, no. 31, s. 69.