Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pukan Miron (100%)
Názov:Študentské divadlo Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove v rokoch 1989-2008
Zdroj:Kontexty alternatívneho divadla III : (42 rokov Akademického Prešova v responzii autorov, účastníkov, pamätníkov)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008
Lokácia:S. 176-202
ISBN:978-80-8068-650-5
Ohlas:[4] PAPUGOVÁ, Lenka. Metamorfózy divadelnej poetiky v alternatívnom divadle. In Kontexty alternatívneho divadla VI. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, s. 261. ISBN 978-80-555-2092-6.