Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gabrhelík R. (17%)
Autor:Orosová O. (17%)
Autor:Miovský M. (17%)
Autor:Vonková H. (17%)
Autor:Berinšterová Marianna (17%)
Autor:Minařík J. (17%)
Názov:Studying the effectiveness of school-based universal prevention interventions in the Czech Republic and Slovakia
Zdroj:Adiktologie
Lokácia:Roč. 14, č. 4 (2014), s. 402-408
ISSN:1213-3841
Ohlas:[1] PAVLAS MARTANOVÁ, V., FROMBERGEROVÁ, A. Evaluation of a Czech adaptation of the boys and girls plus prevention programme. In Adiktologie, ISSN 1213-3841. 2018, vol. 18, no. 3-4, s. 197.