Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Mikurčíková Lucia (25%)
Autor:Hučík Ján (25%)
Autor:Hučíková Alena (25%)
Autor:Žolnová Jarmila (25%)
Názov:Vybrané oblasti inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom vzdelávaní
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:180 s.
ISBN:978-80-555-1457-4
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 246, 271. ISBN 978-80-555-2089-6.
Ohlas:[4] ŠPOTÁKOVÁ, M., KUNDRÁTOVÁ, B., ŠTEFKOVÁ, M. et al. Od integrácie k inklúzii. Bratislava : AEPress s.r.o., 2018, s. 38. ISBN 978-80-89698-27-1.