Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šambronská Kristína (100%)
Názov:Mestský a kultúrny turizmus : vybraná problematika
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2015
ISBN:978-80-8165-135-9
Ohlas:[3] ŠVEDOVÁ, M., MATUŠÍKOVÁ, D., DZUROV VARGOVÁ, T. Tourist attractions identification of Liptovský Mikuláš for the needs of urban tourism development. In Scientific review of physical culture [online], ISSN 2083-8581. 2018 [cit. 2019-05-03], vol. 8, no. 3, s. 84. Dostupný na internete <http://www.srpc.eu/>