Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Flachbartová Lívia (100%)
Názov:Diogenovský kynizmus ako spôsob života
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Rozsah:260 s.
ISBN:978-80-555-1443-7
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 206
Ohlas:[2] ŠKVRNDA, František. Antisthénes: Štyri štúdie. In Filozofia, ISSN 0046-358X. 2018, roč. 73, č. 2, s. 163.