Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (49%)
Autor:Rusňák Radoslav (11%)
Autor:Lešková Danka (14%)
Autor:Karpinský Peter (6%)
Autor:Mitrová Adela (9%)
Autor:Tokár Michal (4%)
Autor:Gal Drzewiecka Iveta (7%)
Autor:Petraško Ľudovít (0%)
Názov:Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov literatúry pre deti a mládež II [elektronický zdroj] : kontext 70. rokov 20. storočia
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014
Rozsah:online, 275 s.
ISBN:978-80-555-1164-1
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2
Ohlas:[4] ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. Interpretačné sondy do literárnych diel pre deti s tematikou hendikepu. In Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 324. ISBN 978-80-555-2044-5.