Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2019031410165415
Kategória:N/A
Autor:Flachbart Karol (20%)
Autor:Reiffers Marián (20%)
Autor:Janos S. (20%)
Autor:Paderno Y.B. (20%)
Autor:Konovalova E. (20%)
Názov:Thermal conductivity of SmB6
Zdroj:Journal of the less-common metals
Lokácia:Vol. 88, no. 2 (1982), L11-L14
ISSN:0022-5088
Ohlas:[1] NIU, S., LIU, X.J. 2018. Magnetic effects on the Chern Kondo insulator. In Physical review B, ISSN 2469-9950. 2018, vol. 98, no. 12, art. no. 125141.