Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Berinšterová Marianna (50%)
Autor:Orosová Oľga (50%)
Názov:Efektívnosť programov univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi školákmi
Zdroj:Človek a spoločnosť [elektronický zdroj] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
Lokácia:Roč. 17, č. 1 (2014), online, s. 84-96
ISSN:1335-3608
URL:http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-17-rok-2014/1/studie-a-clanky/efektivnost-programov-univerzalnej-prevencie-uzivania-navykovych-latok-medzi-skolakmi/
Ohlas:[1] MAGDOVÁ BRUTOVSKA, Monika. The role of social norms in the structural model explaining alcohol use among students. In Društvena istraživanja, ISSN 1330-0288. 2018, vol. 27, no. 4, s. 605-628.