Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Partikuly v reči matiek orientovanej na dieťa
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 79, č. 1-2 (2014), s. 19-31
ISSN:0037-6981
Ohlas:[4] SPÁČILOVÁ, Alexandra. Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa (komparatívna štúdia). In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 394. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[2] WALKOVÁ, Milada. Citačné zvyklosti v slovenských a anglických jazykovedných štúdiách. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2017, roč. 68, č. 3, s. 435-457.