Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:O konjukciách v reči matky orientovanej na dieťa
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 4, č. 14 (2013), online, [8] s.
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/14_2013/brestovicova.pdf
Ohlas:[4] SPÁČILOVÁ, Alexandra. Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa (komparatívna štúdia). In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 394. ISBN 978-80-224-1638-2.