Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (50%)
Autor:Striešková Anna (50%)
Názov:Komparatívny výskum adjektív v reči matky a dieťaťa
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 6, č. 23-24 (2015), online, s. 182-193
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo23-24.html
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela. Incipientná slovná zásoba slovensky hovoriach dievčat a chlapcov a jazykový obraz ich sveta . In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 222. ISBN 978-80-224-1638-2.