Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Borsík Ján (50%)
Autor:Doboš J. (50%)
Názov:On decomposition of quasicontinuity
Zdroj:Real analysis exchange
Lokácia:Vol. 16 (1990), s. 292-305
ISSN:0147-1937
Ohlas:[1] MASLYUCHENKO, V., NESTERENKO, V. Analogues of transitiveness and decomposition of continuity. In Real analysis exchange, ISSN 0147-1937. 2015, vol. 40, no. 2, s. 355-370.