Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hadašová Lívia (50%)
Autor:Rusnáková R. (50%)
Názov:Motivačné a demotivačné faktory v povolaní sestry
Zdroj:Sestra a lekár v praxi : časopis pre zdravotníckych pracovníkov a inú odbornú verejnosť
Lokácia:Roč. 6, č. 9 (2007), s. 9-10
ISSN:1335-9444
Ohlas:[4] ROTTKOVÁ, Jana. Motivácia sestier pracovať v ošetrovateľskej praxi. In Zdravie - hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 2018, s. 220. ISBN 978-80-8132-184-9.